עברית
0 Products in basket
מקשיבים לפרשה מנהגי הרביים חגים וזמנים סידור טעמו וראו מגלים עולם מושגים קטנים על עולם גדול בית כנסת ותפילות בית כנסת ותפילות מילי דחסידותא מילי דחסידותא על פרקי אבות הגדת ערוץ יהדותון הגדת ′ערוץ יהדותון′  - מהדורה מיוחדת לציבור הכללי
בהגדה מופיע טקסט ההגדה באותיות גדולות לצד תמונות מיוחדות המהוות הסבר כיצד לערוך את ליל הסדר.
מיוחד לחודש החגים אלה מועדי - נוסח הקידושים והברכות לחודש החגים אטלס - נקודה יהודית רגע חסידי יוד וו במסע משותף אגרת מבוארת הפרשה שלי דמויות תנ"כיות חדש: יהדותון הליכות והנהגות יומיומיות

 

 

The Rebbe′s Directives contains many of the directives given by the Rebbe throughout the decades of his leadership. The Rebbe′s Directives My Tanya I am the Tanya, and I was written by the Alter Rebbe about 200 years ago. Tzivos Hashem Tzivos founded Rebbe the, 5741 Sukkos ed′Hamo Chol On

and build to continued Rebbe The. children Jewish for Hashem

instructions detailed many gave and organization the develop

.members its to

and" base army "giant this of tour a you give will book This

and victory to draft from, army special this about all you teach

,missions, orders, emblem, ranks its: between in everything

.more much and, rallies, marches

!tour the join to invited re′You
Over the years of the Rebbe's leadership, he provided us with countless instructions and directives, guiding us in every area of Yiddishkeit and beyond. Even so, certain directives carry a greater weight than others. These are the hora’os that were not directed to specific individuals or circumstances, but are general in nature, geared at strengthening or adding to certain areas of Torah and mitzvos.